BANNER
Home


 

Важни дати:

Краен срок за представяне на резюме 31. 03. 2019
Краен срок за представяне на доклада 01. 05. 2019
Краен срок за представяне на регистрационна форма с платена такса за правоучастие, за реклама, за участие в изложбата
01. 05. 2019
Място


 

Хотел "Астор Гардън"

ПОКАНА

            Уважаеми дами и господа,

Уважаеми колеги,

От името на Националния организационен комитет, имам честта да Ви поканя да участвате в ХV Международна конференция по открит и подводен добив на полезни изкопаеми, която ще се проведе в периода 37 юни 2019 г. в хотел Астор Гардън, курортен комплекс "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна.

Изминаха повече от 30 години от провеждането на първата конференция  по открит добив на полезни изкопаеми и устойчивост на откосите в гр. Панагюрище, което е  доказателство за авторитета на този вече традиционен форум. През 2005 г. се включва и подводният добив на полезни изкопаеми, като тематично направление с особена важност.

Провежданетона конференцията е важно и за страни с развита минна индустрия. Този форум е платформа на експерти, учени и индустриалци от цял свят, която позволява провеждането на дискусии, свързани с най-новите технологични разработки и производствени методи в минната индустрия. По време на конференцията ще бъдат обсъдени и въпроси свързани с минното дело, научни и технически аспекти на устойчивостта на минните дейности, както и тяхното социално въздействие. В този контекст, освен обсъждането на научни и технически въпроси, основна цел на конференцията е да се създадат нови възможности за развитие на бизнеса.


Очакваме да се видим на ХV Международна конференция по открит и подводен добив на полезни изкопаеми.               

                            Председател на НТС по МДГМ                                                          

                                                                            проф. дтн. инж.  Цоло Вутов
  ГЛАВЕН ОРГАНИЗАТОР:
Научно-технически съюз по минно дело, геология и металургия

  със съдействието на:
Министерство на енергетиката
Министерство на икономиката
Министерство на околната среда и водите

  СЪОРГАНИЗАТОРИ:
Федерация на научно-техническите съюзи в България
Минно-геоложки университет «Св. Иван Рилски»
Българска минно –геоложка камара
Университет по архитектура, строителство и геодезия
Висше строително училище "Любен Каравелов"
Висше транспортно училище “Тодор Каблешков”
Камара на строителите в България
Асоциация “Български въгледобив

  ПАРТНЬОРИ:
“Андезит” ООД
“Андела” АД
“Асарел Медет” АД
“Атлас Копко България” ЕООД
“БТ-инженеринг” ЕООД
“Бумар” АД
“Ватия холдинг” АД
“Геотехмин” ООД
"Дънди прешъс металс Крумовград" ЕАД
“Елаците-Мед” АД
“Ескана” АД
“Златна панега цимент” АД
“Каолин” ЕАД
МДЗ “Балша” АД
“Минпроект” ЕАД
“Минстрой холдинг” АД
Мина “Бели бряг” АД
Мина “Станянци” АД
Мини “Марица – Изток” ЕАД

Мини “Открит въгледобив” ЕАД
“Нипроруда” АД
“Санрок” ЕООД
“Холсим кариерни материали” АД

  с медийното партньорство на:
сп. "Минно дело и геология"
сп. "Геология и минерални ресурси"
в-к "Рудничар"
Издателство "Руда и метали"
в-к "Наука и общество"
All rights reserved. All pages Copyright © www.openmineconf-mdgm.org Webmaster