BANNER
Home


Важни дати:

Краен срок за представяне на резюме 10. 05. 2021
Крайният срок за представяне на доклада  е удължен до 15. 07. 2021
Краен срок за представяне на регистрационна форма с платена такса за правоучастие, за реклама, за участие в изложбата
15. 08. 2021


Място


 

Хотел "Астор Гардън"

ПОКАНА

            Уважаеми дами и господа,

Уважаеми колеги,

От името на Националния организационен комитет, имам честта да Ви поканя да участвате в ХVI Международна конференция по открит и подводен добив на полезни изкопаеми, която ще се проведе в периода 610 септември 2021 г. в хотел Астор Гардън, курортен комплекс "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна.

Изминаха 35 години от провеждането на първата конференция по открит добив на полезни изкопаеми и устойчивост на откосите в гр. Панагюрище през 1986 г., което е доказателство за необходимостта от провеждане на този традиционен научен форум. С включването на тематично направление "Подводен добив на полезни изкопаеми" се разширява обхвата на конференцията.

Провежданетона конференцията е важно и за страни с развита минна индустрия. Този форум е платформа на експерти, учени и индустриалци от цял свят, която позволява провеждането на дискусии, свързани с най-новите технологични разработки и производствени методи в минната индустрия. По време на конференцията ще бъдат обсъдени и въпроси свързани с минното дело, научни и технически аспекти на устойчивостта на минните дейности, както и тяхното социално въздействие. В този контекст, освен обсъждането на научни и технически въпроси, основна цел на конференцията е да се създадат нови възможности за развитие на бизнеса.


Очакваме да се видим на ХVI Международна конференция по открит и подводен добив на полезни изкопаеми.               

                            Председател на НТС по МДГМ                                                          

                                                                         д-р. инж.  Кремена  Деделянова
  ГЛАВЕН ОРГАНИЗАТОР:
Научно-технически съюз по минно дело, геология и металургия

  със съдействието на:
Министерство на енергетиката
Министерство на икономиката
Министерство на околната среда и водите

  СЪОРГАНИЗАТОРИ:
Федерация на научно-техническите съюзи в България
Минно-геоложки университет «Св. Иван Рилски»
Българска минно –геоложка камара
Университет по архитектура, строителство и геодезия
Висше строително училище "Любен Каравелов"
Висше транспортно училище “Тодор Каблешков”
Камара на строителите в България
Асоциация “Български въгледобив

  ПАРТНЬОРИ:
“Андезит” ООД
“Андела” АД
“Асарел Медет” АД
“Атлас Копко България” ЕООД
“БТ-инженеринг” ЕООД
“Ватия холдинг” АД
"Геострой" АД
“Геотехмин” ООД
"Геотрейдинг" АД
"Дънди прешъс металс Крумовград" ЕАД
“Елаците-Мед” АД
“Ескана” АД
“Златна панега цимент” АД
“Каолин” ЕАД
МДЗ “Балша” АД
“Минпроект” ЕАД 
“Минстрой холдинг” АД
Мини “Марица – Изток” ЕАД
“Нипроруда” АД
“Санрок” ООД
ТО на НТС - Перник
“Холсим кариерни материали” АД

  с медийното партньорство на:
сп. "Минно дело и геология"
сп. "Геология и минерални ресурси"
в-к "Рудничар"
Издателство "Руда и метали"
в-к "Наука и общество"
All rights reserved. All pages Copyright © www.openmineconf-mdgm.org Webmaster